Parkslide

Behöver ni hjälp med parkslide?

 • Vi gör hanteringsplaner för kommuner
 • Hjälper till med anmälan och tillståndsansökningar
 • Erbjuder experthjälp vid sanering
 • Vi kan också hålla i utbildningar riktade för olika verksamheter

Vi arbetar mycket med att bekämpa parkslide och har gått från att ge rådgivning till att medverka vid såväl begränsnings- som saneringsprojekt under senare år. I dessa projekt hjälper vi till vid åtgärdens alla delar: inventering och inmätning, planering och tillstånd, praktiskt genomförande, återställning och övervakning. Projekten varierar mellan en dags arbete för två personer till flera månaders sanering med daglig närvaro av ett flertal personer med olika funktioner (grävning, transport, inmätning, hantlangning etc).

Vi arbetar bland annat med vår metod ”knäck & täck” som numera rekommenderas av bland annat Naturvårdsverket och Villaägarnas Riksförbund samt flera kommuner.

Avfallsanläggningar som tar emot schaktmassor med parkslide
Prislista mottagande av parkslidemassor 2020-12-30
Anläggning pris/ton kommentar
Häradsudden, Ragnsells 1 200 Kräver dukade flak
Vänersborg, Ragnsells 1 300
Vårgårda, Sortera 950 Inklusive transport
Är du privatperson?

Vi har tyvärr inte kapacitet att i dagsläget arbeta med enskilda projekt för privatpersoner. Vi hänvisar istället till informationen som vi lägger upp på hemsidan. Kanske finns svaret på dina frågor i vår publikation om försiktighetsåtgärder samt våra frågor och svar om parkslide – se pdf nedanför.

Vår förhoppning är att kunna starta arbeten mot privatpersoner framöver. Är du intresserad av detta fyll i uppgifter nedan och maila till info@ornborgkyrkander.se så hoppas vi kunna kontakt er.

 1. Kommun och gärna adress: 
 2. Storlek (längd och bredd) och ålder på beståndet (om denna kunskap finns):
 3. Beskrivning av terräng (brant, plant, etc):
 4. Närhet till grannar? Beskriv om beståndet växer på flera tomter:
 5. Hur/om beståndet åtgärdats hittills:
 6. Hur resultatet har blivit:
 7. Övrigt som kan vara bra för oss att veta: 
  Bifoga gärna bilder!
Frågor och svar - Parkslide PDF

Frågor och svar – Parkslide

Försiktighetsåtgärder mot parkslide

Försiktighetsåtgärder mot parkslide