Referenser

Exempel på vilka som är våra kunder

Vi anlitas mycket av olika kommuner men också av företag, privatpersoner och myndigheter. Några exempel på vilka vi arbetat för är Norrköpings kommun, Eolus Vind AB, Lerums kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vätternvårdsförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ramavtal

För tillfället har vi ramavtal med följande kommuner: Lidköping, Partille, Borås, Tranås, Lerum, Bollebygd, Ulricehamn, Uddevalla, Norrköping och Söderköping.

Exempel på uppdrag vi genomfört

  • Naturvärdesinventering av delområde i Insjön, 2019. Nacka kommun.
  • Inventering av kungsfiskare och pungmes i Norrköping, 2018. Norrköpings kommun.
  • Musselinventering i Mälaren, 2018. Västerås stad.
  • Inventering av skogshöns i Siggeboda (Lindesbergs kommun), 2018. Eolus Vind AB.
  • Framtagande av manual för åtgärder mot parkslide, 2018. Egeninitierat projekt med ekonomiskt stöd från Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård.
  • Kransalger i Limsjön, 2017. Leksands kommun.
  • Naturvärdesinventering i Svärtinge, 2017. Norrköpings kommun.
  • Makrofyter i Vättern, pågående sedan 2011. Vätternvårdsförbundet.