Referenser

Exempel på vilka som är våra kunder

Vi anlitas mycket av olika kommuner men också av företag, privatpersoner och myndigheter. Några exempel på vilka vi arbetat för är Eolus Vind AB, Lerums kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket, NCC, Norrköpings kommun, PEAB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Vätternvårdsförbundet.

Sedan 2009 är Tina Kyrkander medlem i ArtDatabankens expertkommitté för alger som bland annat arbetar med rödlistning. Hon är även medlem i expertkommitén i European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) för att revidera EPPO Standard PM 3/66 Guidelines for the management of plant health risks of biowaste of plant origin.

Ramavtal

För tillfället har vi ramavtal med följande kommuner: Ale, Borås, Lerum, Lidköping, Norrköping, Tranås, Uddevalla och Ulricehamn.

Exempel på uppdrag vi genomfört

 • Hanteringsplan Parkslide, Hjulkvarn, 2020. Trollhättan kommun
 • Förstudie på förekomst av stora och medelstora rovfåglar och fladdermöss, Fågeltofta, Tomelilla kommun. 2020. Tekniska Verken Vind AB.
 • Naturvärdesinventering av delområde i Insjön, 2019. Nacka kommun.
 • Inventering av kungsfiskare och pungmes i Norrköping, 2018. Norrköpings kommun.
 • Musselinventering i Mälaren, 2018. Västerås stad.
 • Inventering av skogshöns i Siggeboda (Lindesbergs kommun), 2018. Eolus Vind AB.
 • Framtagande av manual för åtgärder mot parkslide, 2018. Egeninitierat projekt med ekonomiskt stöd från Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård.
 • Kransalger i Limsjön, 2017. Leksands kommun.
 • Naturvärdesinventering i Svärtinge, 2017. Norrköpings kommun.
 • Åtgärder mot sjögull – Åtgärder och metodförsök. 2013. Tingsryds Kommun.
 • Makrofyter i Vättern, pågående sedan 2011. Vätternvårdsförbundet.