Stort projekt med sanering av parkslide i Trollhättan avslutat

Ett stort projekt med sanering av parkslide i Trollhättan är avslutat efter dagligt arbete mars till och med oktober 2020.

Saneringen blev aktuell i samband med ett planärende inför en ny huvudgata. Trollhättans kommun gav då Örnborg Kyrkander AB i uppdrag att sammanställa en saneringsplan samt bistå på plats som experter vid saneringsarbetet. Parksliden och även jättesliden var utspridd på 7 olika bestånd längs med den planerade huvudgatan.

Komplex sanering av parkslide

Komplex sanering av parkslide

Under saneringens gång som har involverat fjärrvärmeservis, fjärrvärmeledningar, transformatorstation, högspänningskablar, ädelträd, VA-ledningar mm har vi ställts inför flera intressanta utmaningar. De grövsta rötter från parksliden uppmättes till hela 8 cm i diameter.

Parksliderot

Parksliderot i genomskärning

Läs gärna mer om parkslide och hur vi kan hjälpa er här.