Sanering av parkslide i Öjersjö

NCC sanerar parkslide i ett planerat bostadsområde i Öjersjö på uppdrag av kommunen. Örnborg Kyrkander är med i hela processen, från saneringsplan till sanering.

Även vintertid sanerar vi parkslide och då kan man behöva smälta bort snö när vi eftersöker rötter.