Parkslide – frågor och svar

Hur vet jag att det är parkslide i min trädgård, vad har den för kännetecken?

Skotten på parkslide påminner om bambu med ihålig stam. Bladen går dock inte att förväxla mellan parkslide och bambu. Parkslidebladen är helbräddade, hjärtformade och nästan lika stora som en handflata. Bambuns blad är mycket tunnare och flikiga. Parkslidens blommor är vita. Se närmare på: artfakta.se

Vilken är den bästa metoden för att bekämpa parkslide? Vi har tidigare klippt ned vårt bestånd men bör vi istället använda typ Round-up?

Klipp inte! Vi har gjort försök som visar att klippta bestånd kan bli dubbelt så täta som obehandlade. Klippning ökar också risken för spridning eftersom växtdelar lätt kan sprättas iväg. Vi rekommenderar inte heller herbicider eftersom de även påverkar annat i närmiljön negativt. Försök istället att knäcka och täcka.

Knäck då stammarna nära marken vid roten, gärna innan första frosten på hösten så plantan inte hinner skicka ner all näring till rötterna. Lägg sedan stammarna för att torka på en torr plats, gärna en hårdgjord yta eller t.ex. på en presenning. Presenningen kan med fördel läggas på samma plats som själva beståndet direkt efter knäckning eftersom det är bra att minimera förflyttningen av parkslide. När skotten torkat är de ofarliga. Tänk dock på att om det fastnat rötter på stammarna kan de överleva trots torkning. Arbeta lugnt och metodiskt. Mycket små fragment (0,7 gram) av rötter har visat sig innebära risk för spridning. Efter materialet torkat kan det brännas.

Täckningen kan göras med presenningen eller någon annan ljuseliminerande duk. Det viktiga är att fotosyntesen störs. Täckning bör göras över hela området där beståndet växte samt minst en meter utanför. Förmodligen kommer nya skott att så småningom lyfta på duken. Knäck då dessa på nytt samt torka och fortsätt sedan att täcka området.

Efter uppmärksamheten med parkslide har jag insett att det växer parkslide på min trädgård sedan 20 år tillbaka. Den har inte förökat sig och vi har heller inte sett någon spridning trots att vi dragit upp den med rötterna och lagt på vår kompost. Den växer enbart på denna plats. Ska vi vidta några åtgärder eller låta den vara?

Det finns många exempel på trädgårdar som haft parkslide under väldigt lång tid utan att den spridit sig. En ökad temperatur har dock förlängt växtsäsongen som vi ser nu och även framöver. Detta kan innebära att växten börjar bete sig annorlunda än tidigare. Om ni inte tycker den är ett problem och ni inte kan se någon spridning kan ni kanske låta den vara i fred. Med det menar vi helt i fred och vi rekommenderar inget arbete runt eller med den. Lägg inget växtmaterial på kompost.

Vi har parkslide i vår trädgård som vi åtgärdar regelbundet. Måste vi anmäla detta någonstans?

Ingen anmälan krävs eftersom det inte finns någon juridisk reglering kring parkslide.

Vi har parkslide nära vårt hus! Finns det någon försäkring som täcker om den förstört husgrunden? Hur får vi bort växten om den letat sig in där?

Vad vi vet finns inga prejudikat avseende försäkringsfrågan. Att växten skulle skada grunden är något överdrivet. Eftersom de delar av beståndet som tar sig in i huset inte kan fotosyntetisera är dessa helt beroende av beståndet som står ute i solljuset. Beståndet i huset får näring skickat till sig via rötterna. Åtgärdar ni beståndet utanför huset kan alltså de delar av beståndet som eventuellt letat sig in i huset inte överleva.

Vår granne har parkslide på sin tomt och det har börjat dyka upp skott inne på vår tomt. Kan man på något sätt begränsa att den inte sprider sig vidare in på vår tomt?

Liksom vitsippors rötter sitter hela parkslidebetåndet ihop under marken via ett vindlande rotsystem. Om du tar bort parkslideskotten på din tomt får rötterna ändå ljus och näring från beståndet hos din granne. Hela beståndet måste därför behandlas för att parkslidet inte ska fortsätta att växa på din tomt. Prata lite försiktigt med din granne och förslå att ni behandlar beståndet tillsammans.

Vi har parkslide ca 1 meter utanför tomtgränsen som växer på kommunens mark. Kan vi höra av oss till dem så att detta åtgärdas så att det inte sprider sig?

Du kan höra av dig till kommunen men problemet är att kommunen inte har juridiskt ansvar och heller ofta inte resurser till sådant arbete. Ansvarsbiten hänger i luften just nu. Många kommuner har dock precis börjat ta tag i problemet. Det du skulle kunna göra är att rapportera fyndet till Artportalen via artportalen.se eller invasivaarter.nu. Därefter så skriv till kommunen och hänvisa till ditt fynd och vart de kan hitta det, alltså på Artportalen.

 

Fördjupad läsning om parkslide: forsiktighetsatgarder_mot_parkslide_2018-10-17.pdf

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa er här.