Okitech

Örnborg Kyrkander har precis startat en ny verksamhet som inriktar sig helt på åtgärder mot invasiva arter. Företaget heter Okitech, Ornborg Kyrkander invasive Technology, och den metod vi ska arbeta med kallas Roots Reset, alltså rotåterställning. Genom en behandling av marken bryts alla rötter ner och naturlig flora kan återetableras i området.

Läs mer på www.okitech.se

-->