Mini-seminarium på temat invasiva främmande arter

Vi bjöd in till ett mini-seminarium på temat invasiva främmande arter i regi av Länsstyrelsen Östergötland. Fokuset låg på invasiva främmande arter i samband med exploatering.
Som bonus fick vi även en dragning om bekämpningsmetoden värmebehandling som används vid bekämpning av arten parkslide.  

1:a februari 2023. 2 timmars föreläsning.
35 deltagare från kommuner runt om i länet.