Tove Lawenius

Anställd: Sedan 2018. Har studerat biovetenskap med inriktning biologiska resurser och hållbar utveckling på Högskolan i Skövde.

Särskilt inriktad på: Geografiska informationssystem (GIS) – granskar, analyserar och tar fram kartunderlag.
Utreder och är med vid planering av åtgärder samt sanering av invasiva främmande arter.
Ingår som fältassistent i inventeringsteam för inventering av bl.a. makrofyter och musslor.

Tove har en kandidatexamen i biovetenskap och har genomfört sina studier i Skövde. Tack vare sin utbildning har hon kunskap inom både naturvårds- och hållbarhetsfrågor. Hon har stort intresse inom hållbar utveckling och har arbetat med detta genom studentföreningen NATRIX på Högskolan. Utbildningen har också gett insyn i juridik gällande naturvård. Under sin tid hos Örnborg Kyrkander har hon utvecklat intresse för invasiva främmande arter och har fått medverka i flertalet projekt bl.a. med parkslide. Tove medverkar i övrigt vid förarbeten, inventeringar och rapportskrivning i naturvårds- och utredningsuppdrag med många olika fokusområden.