Fredrik Wassermeyer

Anställd: Sedan 2020. Har tidigare arbetat som administratör på filmbolag och är utbildad företagsekonom i grunden.

Särskilt inriktad på: Administration av företagets administrativa system och rutiner.

Fredrik har även läst till Fartygsbefäl klass VII vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är van vid att köra olika typer av fartyg.