Britta Lidberg

Anställd: Sedan 2017. Har även arbetat på länsstyrelserna i Jönköpings, Norrbottens, Dalarnas, Västernorrlands och Gotlands län samt på Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Särskilt inriktad på: Kärlväxter – inventering av kärlväxter vad gäller förekomst och bedömning av påverkan från verksamheter i olika typer av naturmiljöer. Gör även fågelinventeringar. Rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet och jordbruksstöd kopplat till detta.

Britta har en magisterexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon arbetar mycket med naturvärdesinventeringar men också andra typer av inventeringar av såväl växter som fåglar. Hon har tidigare deltagit i ett flertal olika inventeringsprojekt både som anställd och ideellt. Sedan tidigare har hon stor vana av att samordna och driva diverse projekt och arbetsgrupper. Tack vare tidigare anställningar på fem olika länsstyrelser samt Jordbruksverket har Britta god insikt i myndighetsvärlden.