Ann Bertilsson

Anställd: Sedan 2011. Har även arbetat på Högskolan i Skövde och på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Särskilt inriktad på: Musslor – inventering, åtgärder och miljöövervakning. Har undervisat i GIS (geografiska informationssystem) på högskolenivå. Arbetar mycket med tillståndsfrågor enligt miljöbalken och har stor erfarenhet av ärendehantering på länsstyrelse och kommun. Genomför naturvärdesinventeringar i vatten, biotopkarteringar och tar fram underlag och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

Ann är limnolog med en magister i ekologi och har genomfört sina studier på universitetet i Göteborg och Högskolan i Skövde. Hon ansvarar för utredningar i vattenmiljö. Ann har stor erfarenhet av artbestämning av stormusslor i Sverige och har fått denna kunskap verifierad genom högskolan och Naturhistoriska museet i Göteborg. Hon har också arbetat med flera projekt om föryngring av stormusslor samt musslornas funktion som miljöindikatorer. Ann har elfiskecertifikat.