Andreas Svensson

Anställd: Sedan 2023 säsong.

Särskilt inriktad på: Fågelinventeringar.