Andreas Svensson

Anställd: Sedan 2023.

Särskilt inriktad på: Fågelinventeringar, dessa inventeringar inkluderar spelflyg av rovfåglar, skogshöns, lommar, ugglor, nattskärra och övriga arter genom linjetaxeringar. Andreas har även deltagit i naturvärdesinventeringar (NVI), strandängsinventering, grod- och kräldjursinventering, inventering och bekämpning av invasiva arter och makrofytinventeringar. I samband med dessa uppdrag jobbar Andreas mycket med rapportskrivningar och med geografiska informationssystem.

Andreas har tidigare studerat biologi på Göteborgs universitet där han slutförde en kandidatexamen (2018) med fokus på naturvård. Sedan dess har han arbetat ideellt med fågeltaxering under en vinter samt två somrar med fjällrävsprojektet där olika inventeringar genomfördes med avseende på fjällrävars förekomst, förekomst av bytesdjur och rovdjur, fåglar, fjällrävens interaktioner, mänsklig påverkan och öronmärkning av fjällräv. Genom fältarbete och fritidsintresse har han fått en stor fältvana.

-->