Albin Kozma

Anställd: Sedan 2021. Har även arbetat som fältinventerare för Svensk Naturförvaltning AB och som forskningsbiträde för SLU.

Särskilt inriktad på: Fågel- och naturvärdesinventeringar.

Albin är biolog med en masterexamen i Ekologi och Naturvård vid Uppsala Universitet. Under studierna har han fått goda kunskaper inom miljö- och naturvårdsfrågor och har även fått en fördjupad kunskap inom artbildningsforskning hos fåglar. Efter utbildningen har han jobbat mycket med älgbetesinventering och skogstaxering, men har även arbetat för Naturhistoriska Riksmuseet och Vetenskapens Hus i Stockholm.