Inventering av solabborre

På uppdrag av Partille kommun har den invasiva fisken solabborre (Lepomis gibbosus) kartlagts vid en inventering i en damm. Fisken kommer ursprungligen från Nordamerika och har spritts över hela världen. Det är fjärde gången som fisken rapporterats i Sverige till Havs- och vattenmyndigheten. Första gången den rapporterats var 2012 i sjön Åsnen. Solabborren äter snäckor som hjälper till att hålla alger borta och fisken tros även bära på parasiter som kan skada andra fiskar.

Göteborgsposten har skrivit om arbetet: https://www.gp.se/nyheter/partille/damm-kan-t%C3%B6mmas-efter-fynd-av-invasiv-fisk-1.39403779