Hantering av parkslide

Vi arbetar med den invasiva främmande arten parkslide på olika håll i Västra Götaland i egenskap som rådgivare och är delaktiga inom alla delmoment vid olika bekämpningar av slideväxter. Projekten kommer utvärderas noga för att få underlag till kommande åtgärder och också för att få ytterligare kunskap kring parkslide i Sverige. Ett av dessa projekt, som uppmärksammats via SVT (för att se artikel klicka här), är tillsammans med Lerums kommun. Mer om åtgärder mot parkslide överlag kan ni läsa i vår publikation (Försiktighets)åtgärder mot parkslide.

Behöver du hjälp?

  • Vi gör hanteringsplaner för kommuner,
  • Hjälper till med anmälan och tillståndsansökningar,
  • Erbjuder experthjälp vid sanering.
  • Vi kan också hålla i utbildningar riktade för olika verksamheter.
  • Vi erbjuder i viss mån även rådgivning till privatpersoner.
     Kontakt:
     info@ornborgkyrkander.se