Åtgärder för pollinerande insekter

Under 2023 och våren 2024 hjälper vi Lerums kommun med ett av kommunens LONA-projekt. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer i tätorten genom att skapa blommande ängsytor på några av kommunens annars välklippta gräsmattor.

Vill du läsa mer om projektet?

Följ länken: https://lerum.se/…/inventeringar…/grasytor-i-tatorter

Vi söker en senior terrester biolog

Om jobbet

Vi växer, och söker nu en biolog med fältvana och goda artkunskaper!

Företagspresentation

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö är ett mindre företag med kvalificerade uppdrag över hela landet. Idag är vi åtta heltidsanställda och ytterligare 2 – 3 personer under fältsäsongen. Eftersom vår verksamhet ständigt växer behöver vi bli fler och söker nu en kunnig person med stor arbetsglädje och en positiv livssyn.

Vi arbetar mycket i fält under stora delar av året. Då gör vi artinventeringar på land och i vatten samt naturvärdesinventeringar (NVI) och arbetar med miljöövervakning.

I företaget finns stort utrymme för egna initiativ och fördjupningar. Vi arbetar tätt tillsammans, är lyhörda och stöttar varandra. Vi söker dig med stort engagemang, vilja att utvecklas och som har fokus på hög kvalitet i leveranserna.

Beskrivning

Tjänsten består av olika typer av biologiskt inriktade uppdrag där en stor del kommer att beröra naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med aktuell standard. Erfarenhet av detta är meriterande. Tyngdpunkten i genomförda uppdrag ligger i södra Sverige upp till södra Dalarna men det förekommer även att vi genomför uppdrag längre norrut. Arbetet i den sökta tjänsten innehåller även databearbetning, framtagning av underlag, rapportskrivning och att fungera som stöd för mer juniora kollegor, samt andra till arbetet hörande uppgifter.

Kvalifikationer

Du har mycket god fältvana och trivs med kombinationen fält- och kontorsarbete. Erfarenheter med naturvärdesinventering enligt svensk standard är meriterande för tjänsten. Du har lätt för att kommunicera med kollegor och uppdragsgivare. Du har goda artkunskaper inom en eller ett par artgrupper, framförallt terrester biologi. Du levererar på deadline, och har gärna direktkontakt med uppdragsgivaren. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Du har också; examen i biologi eller ekologi, stor datorvana och B-körkort.

Samarbetsviljan och lojaliteten mot kollegorna är avgörande för ett lyckat resultat och att vi ska må bra på jobbet.

Tjänsten

Tjänsten är heltid tillsvidare. Provanställning om 6 månader kommer att tillämpas. Då vi har två kontor så är arbetsstället i Falköping eller Kungsbacka om det passar dig bättre att utgå därifrån. Tillträde efter överenskommelse. Möjligheter finns till distansarbete delar av arbetstiden.

Ansökan

Ansökningstiden går ut 2023-10-28. Ansökan skickas till info@ornborgkyrkander.se. CV, personligt brev samt referenser bifogas. Vi kommer att ta kontakt inom tre veckor därefter.

All kontakt med oss sker via e-post info@ornborgkyrkander.se då vi inte har någon möjlighet att sköta rekryteringsprocessen via telefon. Vänligen respektera detta.

Alla erbjudanden om annonsering eller hjälp med rekryteringsprocessen undanbedes. Detta gäller även erbjudande om underkonsult.

Lönetyp: Fast månadslön
Arbetsplats: Antingen Falköping eller Kungsbacka beroende på vad som passar dig bäst.

Inventering av smal vattenpest i Mörrumsån

SVT har rapporterat från vårt arbete i Mörrumsån.

Hela reportaget finns på https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-hotar-vattenpest-morrumsans-miljo

Mini-seminarium på temat invasiva främmande arter

Vi bjöd in till ett mini-seminarium på temat invasiva främmande arter i regi av Länsstyrelsen Östergötland. Fokuset låg på invasiva främmande arter i samband med exploatering.
Som bonus fick vi även en dragning om bekämpningsmetoden värmebehandling som används vid bekämpning av arten parkslide.  

1:a februari 2023. 2 timmars föreläsning.
35 deltagare från kommuner runt om i länet.

Skötselplan Gussjön

Under våren 2023 kommer vi att ta fram en skötselplan för Gussjön i Sala kommun i uppdrag från Sagåns vattenråd. Framtagandet av skötselplanen ska leda till en långsiktigt hållbar förvaltning av Gussjön och dess strandängar. Skötselplanen ska ta ett helhetsperspektiv på skötseln med hänsyn till vattenvårds- och naturvärdesperspektiv, inklusive de värden som skyddas inom Natura 2000. En viktig del i projektet är att åtgärderna ska förankras med berörda fastighetsägare och aktörer. Syftet med projektet är att det på sikt ska leda till höjda naturvärden och en förbättring av vattenkvalitén i sjön.

Naturvärdesinventering Ale kommun

Som en förlängning av vårt arbete med Ale kommuns naturvårdsprogram genomför vi naturvärdesinventeringar. Inventeringarna sker i de naturvärdesobjekt som togs fram eller redigerades under 2020-2021.

Naturvärdesinventeringar görs i syfte att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Sedan 2014 finns en standard för hur bedömningen bör göras.

Ansvarsarter

Under hösten 2022 kommer vi att göra en förstudie gällande ansvarsarter  och ansvarsnaturtyper för Lerums kommun. Förstudien kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärdsplaner inriktade för de olika
arterna respektive naturtyperna.

Vi har tidigare tagit fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper åt kommunerna i Hallands län samt marina ansvarsarter för Göteborgs stad.