Mini-seminarium på temat invasiva främmande arter

Vi bjöd in till ett mini-seminarium på temat invasiva främmande arter i regi av Länsstyrelsen Östergötland. Fokuset låg på invasiva främmande arter i samband med exploatering.
Som bonus fick vi även en dragning om bekämpningsmetoden värmebehandling som används vid bekämpning av arten parkslide.  

1:a februari 2023. 2 timmars föreläsning.
35 deltagare från kommuner runt om i länet.

Skötselplan Gussjön

Under våren 2023 kommer vi att ta fram en skötselplan för Gussjön i Sala kommun i uppdrag från Sagåns vattenråd. Framtagandet av skötselplanen ska leda till en långsiktigt hållbar förvaltning av Gussjön och dess strandängar. Skötselplanen ska ta ett helhetsperspektiv på skötseln med hänsyn till vattenvårds- och naturvärdesperspektiv, inklusive de värden som skyddas inom Natura 2000. En viktig del i projektet är att åtgärderna ska förankras med berörda fastighetsägare och aktörer. Syftet med projektet är att det på sikt ska leda till höjda naturvärden och en förbättring av vattenkvalitén i sjön.

Naturvärdesinventering Ale kommun

Som en förlängning av vårt arbete med Ale kommuns naturvårdsprogram genomför vi naturvärdesinventeringar. Inventeringarna sker i de naturvärdesobjekt som togs fram eller redigerades under 2020-2021.

Naturvärdesinventeringar görs i syfte att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Sedan 2014 finns en standard för hur bedömningen bör göras.

Ansvarsarter

Under hösten 2022 kommer vi att göra en förstudie gällande ansvarsarter  och ansvarsnaturtyper för Lerums kommun. Förstudien kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärdsplaner inriktade för de olika
arterna respektive naturtyperna.

Vi har tidigare tagit fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper åt kommunerna i Hallands län samt marina ansvarsarter för Göteborgs stad.

Vi söker en biolog!

Företagspresentation

Örnborg Kyrkander är ett företag med sju heltidsanställda, framför allt biologer. Vi utvecklas och växer just nu och söker hela tiden efter nya dedikerade medarbetare till vårt team. Vår främsta drivkraft är att genomföra roliga och spännande uppdrag inom miljö- och naturvård på bästa sätt både för vår egen skull men framför allt för våra nöjda kunder, vilket vi lyckas med bra.

Största framgångsfaktorn är vårt väl utvecklade arbetssätt där vi stöttar och kompletterar varandra väl. På vägen har vi även roligt och ynnesten att få vara delaktiga i många roliga och intressanta projekt motiverar oss. Senaste åren har vår arbetsbelastning varit hög, vi befinner oss i en utvecklingsfas, och vi söker därför fler duktiga medarbetare till vårt team.

Beskrivning

Vi tror att du har en högskole-/universitetsutbildning eller motsvarande och att du brinner för natur- och miljörelaterade frågor. Besitter du någon särskild spetskompetens såsom fördjupade artkunskaper inom någon grupp, är en fena på limnologi, invasiva arter, hydrologi eller liknande, är detta välkommet men man kommer långt även med en bred förståelse och allmänkunskap inom biologi/ekologi. Dessutom tror vi att du har grundläggande datorvana och kan hantera de mest vanligt förekommande datorprogrammen (ex. Office 365). Mycket av våra projekt involverar även GIS i olika former och besitter du sådana kunskaper kommer du passa ännu bättre in hos oss.

Förekommande arbetsuppgifter har stor spännvidd och sträcker sig från fältarbeten med olika inventeringar, dataläggning, rapportskrivning mm till uppdrag mot invasiva arter på exempelvis byggarbetsplatser. Konkreta exempel på uppgifter kan vara naturvärdesinventeringar (NVI), inventeringar av fåglar, groddjur, växter, undervattensvegetation, sötvattensmusslor mm. Vårt arbete med invasiva arter handlar ofta om uppdrag som innehåller mycket kontakter med byggare, entreprenörer och kommuner i samband med hantering och åtgärder av invasiva arter. Konkret innebär detta fältarbete som genomförs i nära samarbete med grävmaskinister och annan personal på byggarbetsplatser.

Kvalifikationer

Som person generellt tror vi att du är ordningsam, gillar att samarbeta med andra men att du inte räds för att genomföra vissa uppgifter på egen hand. Vi uppskattar om du är kreativ och kommer med egna idéer och förslag på förändringar i vår verksamhet som för oss framåt. Periodvis jobbar vi intensivt ute i fält vilket kan innebära att du är bortrest under kortare perioder. Det är viktigt att du är positiv och välvillig. Vi kommer att utvecklas tillsammans och du kommer att få lära dig nya saker. Du kommer att komplettera oss andra med just din kunskap och vi kommer också att stötta dig när du behöver det.

Du har också; Examen i biologi eller ekologi, datorvana och B-körkort.

Tjänsten

Vi har två kontor; ett i Kungsbacka och det andra i Falköping. Du behövs till det senare kontoret. Tjänsten omfattar heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Du som tror att du skulle trivas med oss är välkommen att skicka din ansökan och ditt CV. Eventuella frågor tas via e-post. Anställning sker löpande.

All kontakt med oss sker via e-post info@ornborgkyrkander.se då vi inte har någon möjlighet att sköta rekryteringsprocessen via telefon. Vänligen respektera detta.

Alla erbjudanden om annonsering eller hjälp med rekryteringsprocessen undanbedes. Detta gäller även erbjudande om underkonsult.