Åtgärder för pollinerande insekter

Under 2023 och våren 2024 hjälper vi Lerums kommun med ett av kommunens LONA-projekt. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer i tätorten genom att skapa blommande ängsytor på några av kommunens annars välklippta gräsmattor.

Vill du läsa mer om projektet?

Följ länken: https://lerum.se/…/inventeringar…/grasytor-i-tatorter