Ansvarsarter

Under hösten 2022 kommer vi att göra en förstudie gällande ansvarsarter  och ansvarsnaturtyper för Lerums kommun. Förstudien kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärdsplaner inriktade för de olika
arterna respektive naturtyperna.

Vi har tidigare tagit fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper åt kommunerna i Hallands län samt marina ansvarsarter för Göteborgs stad.